Tractor Implement Automationטכנולוגיה חקלאית מדויקת

 • הפעלה קלה: לדוגמה נגיעה אחת, מכבש חבילות חציר אחד
 • מיקסום את היבול ויצרנות גבוהה יותר
 • עבודה רגועה ולחץ מופחת למפעיל
 • איכות חבילות חציר קבועה, תוצאות שתילה ועבודות אחרות
 • צריכת דלק מופחתת

תוצאות מושלמות בכל זמן

הרחב הכלכווץ הכל

תוצאות מושלמות בכל זמן

תוצאות מושלמות בכל זמן

אוטומצית הלי בטרקטור מנהלת כוונים אוטומטיים של הפעולות המבוקרות אלקטרונית בטרקטור. התפיסה הזו שזכתה בפרסים לא רק מאפשרת יצרנות מקסימלית ותוצאות עבודה קבועות בכל זמן אלא מפחיתה גם את העייפות והלחץ מהמפעיל. ללא קשר אם אתה דוחס באלות, נוטע או קוצר תפוחי אדמה, שותל תירס או משתמש בדשן – קיים פתרון מרשים לכל.

תואם עם:

 • באלות עגולות John Deere
 • חישת דשן John Deere
 • Horsch Maestro
 • Grimme Exacta & Root Runner
 • באלות Krone Fortima, Comprima ו-Ultima
 • חישת דשן Fliegl

באלות תא קבועות John Deere 400R ובאלות עגולות סדרת 900 אינן זקוקות יותר להפעלת באלות אוטומטית ספציפית בכלי נפרד. באלות עגולות John Deere F441R, V451R ו-V461R מבצעות את היכולת הזו בתצורה הבסיסית. באלות מסדרת 900 יכולות להיות משודרגות בקלות ע"י הסוכן חזרה לדגם משנת 2012. כל הדרוש כדי להפוך זאת לפתרון plug and play הוא הפעלת אוטומט כלי הטרקטור, המסופקת בתצורה הבסיסית עם טרקטורי GreenStar ו-AutoTrac Ready 6R מאז שנת הדגם 2016.