AutoTracטכנולוגיה חקלאית מדויקת

  • פחות לחץ למפעיל, חפיפות ופערים מופחתים
  • עד 8%* הפחתת הוצאות - תלוי ביישום
  • עד 14%** הגברת ייצור
  • ימי עבודה ארוכים יותר בתנאי ראות גרועים
  • דחיסות קרקע מופחתת
מציין מיקום טקסט חלופי

הגבר את היצרנות

מערכת AutoTrac מגבירה את היצרנות תוך הפחתת העלויות והגדלת יעילות ההיגוי. שלוט בקלות במסלולים ישרים, מעוקלים ועגולים ופעל בנוחיות בתנאי ראות גרועים. לאחר שתחווה את יתרונות AutoTrac לא תרצה לחזור שוב חזרה.

*מתוך “Lohnunternehmen” 1/2010
**מתוך “Landtechnik” 6/2006