שתי מקצרות עובדות בשדה על רקע חוות טורבינות רוח לייצור חשמל

מקדמים את החיים ואיכותם

יעדי קיימות לשנת 2022

 • משולש כתום עם סמל של אדם החובש כובע בטיחות ומשקפי בטיחות

  בטיחות תעסוקתית

 • סמל ירוק וצהוב של ציוד זחלי עם משולש מיחזור המחליף זחל.

  קיימות המוצר

 • סמל של טורבינת רוח עם סמלים צהובים של רוח ושמש

  שימוש בר-קיימא באנרגיה

 • סמל אפור של טיפת מים עם חץ המציין קיימות כדי לעשות שימוש חוזר במים והמצביע חזרה אל סמל של גלים ממקור מים גדול יותר

  שימוש אחראי במים

 • סמל מיחזור עם שלושה חצים מעל סמל של בניינים

  הגדלת המיחזור