מדיניות גלובלית בנושא איכות הסביבה, גיהות ובטיחות

מדיניות גלובלית בנושא איכות הסביבה, גיהות ובטיחות

עודכן לאחרונה:27 בפברואר 2024

מדיניות זו חלה באופן בלעדי על אתר בית השיטה של ג'ון דיר בישראל וכוללת את כל הנקודות המפורטות במדיניות הגלובלית של ג'ון דיר הזמינה באתר הפנימי של העובדים זו מדיניות גלובלית (sharepoint.com) ובאתר זה מדיניות EHS גלובלית מדיניות EHS גלובלית (q4cdn.com).

 1. תכלית

Deere & Company מחויבת לתוצאות בנות קיימא על ידי מתן סביבת עבודה בטוחה ובריאה והפחתת טביעת הרגל הסביבתית בפעילות שלנו ועבור לקוחותינו. אנו פועלים כדי לעמוד באופן מלא בדרישות החוק והחברה, ולעתים קרובות מתמקדים בביצועים מחמירים יותר ממה שהחוק דורש. מדיניות זו מתארת את תחומי האחריות והציפיות הדרושים כדי לעמוד במחויבות לתוצאות בנות קיימא הקשורות לסביבה, בריאות בטיחות ואנרגיה.

 1. יישום

מדיניות זו חלה רק על מפעל JDBH ומפעל JDBH ממלא אחר כל הדרישות מהמדיניות הגלובלית כמקושרות בפסקה הראשונה, וכל הדרישות המתוארות להלן.

 1. מדיניות JDBH
 • תחומי האחריות בתחומי הסביבה, הבריאות והבטיחות והאנרגיה (EHSE) עבור כל תחומי האחריות החלים כוללים:
 • ציית לדרישות החוק, המדיניות והנהלים הרלוונטיים של EHSE בכל הקשור לתפקידם.
 • נהל משאבים באופן אחראי בעבודה, תוך מזעור ההשפעה הסביבתית שלנו באמצעות ניהול יעיל של EHSE, כגון שמרנות בנושא השימוש במים ובאנרגיה במקום העבודה והפחתת כמות הפסולת שנוצרת.
 • שתף את משאבי EHSE המתאימים בקבלת החלטות, וודא שגורמי EHSE נלקחים בחשבון.
 • דווח על סיכוני EHSE שזוהו כדי שניתן יהיה לבטל אותם, לצמצם אותם או לשלוט בהם.

בנוסף, מנהלים  נדרשים:

 • לפתח, להטמיע ולשפר ללא הרף מערכות ניהול EHSE כדי להבטיח תאימות לחוק, להניע הפחתת סיכונים ולהגדיר יעדי EHSE אגרסיביים הניתנים למדידה.
 • לספק משאבים כספיים ואנושיים מתאימים לכל תוכניות EHSE.
 • להבטיח השתתפות, ייעוץ ומעורבות אפקטיביים של העובדים ביוזמות EHSE בכל רמות הארגון.
 • תעדוף שיקולי EHSE בתכנון עסקי ובקבלת החלטות.
 • תכנון ופתוח מוצרים ושירותים כדי למזער השפעות שליליות של EHSE ולמקסם את היתרונות החיוביים בכל שלב במחזור החיים.
 • נקוט פעולות להפחתת סיכוני EHSE מזוהים באמצעות ביטול או צמצום.
 1. אחריות דיווח

דווח על כל הפרה של מדיניות הסביבה, הבריאות והבטיחות והאנרגיה הגלובלית שלנו לאיש מקצוע בתחום הסביבה, הבריאות והבטיחות, למנהל, לאיש קשר למשאבי אנוש או , לחבר במחלקה המשפטית או לקו החם לציות של ג'ון דיר בהתאם למדיניות הדיווח הגלובלית. 

 

מנהל מפעל JDBH - פאולו אלטהאוס     מנהל תפעול JDBH - יקי כהן   מנהל JDBH EHS - אנדרה חליאבין