פרטיות ונתונים

הצהרת פרטיות זו מבאירה את האופן שבו John Deere והחברות הבנות המשויכות לה מעבדות מידע אישי. ההצהרה הזו גם עונה על שאלות מסוימות שעשויות להיות לך בנוגע לפרטיות והאבטחה של המידע הנאסף. ההצהרה ממוענת אל פרטין שאיתם אנו באים במגע כולל מבקרים או משתמשים באתרים, ביישומים (באינטרנט או בנייד) שלנו, או מוצרים ושירותים מקוונים, לקוחות קיימים ופוטנציאליים, הנהלה ומועסקים של לקוחות תאגידיים וספקים, והנהלה ומועסקים של משווקים ומפיצים מורשים, מבקרים במתקנים, מוזיאונים ואטרקציות שלנו ונמענים אחרים מוצרים ושירותים שלנו בהצהרה זו אנו מתייחסים לפרטים שהמידע האישי שלהן מעובד בתור 'אתה' (על נטיותיו השונות).

מידע אישי משותף עם חברים ב-John Deere Group. הרשימה של החברים ב- John Deere Group זמינה כאן ובתוך ה-כללי תאגיד מחייבים. חברים השייכים ל- John Deere Group עשויים בנסיבות מסוימות לעבד מידע אישי במשותף.

תוספות לפרטיות של המדינה או ייחודיות למוצר עשויות לחול על עיבוד של מידע אישי ביחס למוצרים או שירותים מסוימים המוצעים ע"י John Deere שעושויים לכלול בדרך כלל קטגוריות נוספות של מידע אישי או של עיבוד למטרות שונות.

המוצרים והשירותים של John Deere מופצים דרך רשת של משווקים ומפיצים מורשים. רוב המשווקים והמפיצים המורשים הם חברות פרטיות ומפעילים עסקים שעשויים להיות להם הצהרות פרטיות שונות.

1. סוגים של נתונים אישיים שאנו אוספים

אנו אוספים נתונים אישיים עליך. חלק זה כולל מספר דוגמאות שכיחות. בהתאם למדינה/אזור והחוק בתקף, הדוגמאות להלן עשויות להיחשב מידע אישי ו/או עשויות להיאסף ממך.

פרטים אישים ופרטי יצירת קשר

 • שם, תאריך לידה, מספר תעודת זנות, חתימה, תמונה
 • כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני
 • מידע דמוגרפי (כגון מין, מצב משפחתי, משק בית, מיקום כללי)
 • שם משתמש, ססמה, פרופיל ברשת חברתית
 • מיקום GPS

2. כיצד אנו אוספים נתונים אישיים

מידע שאנו אוספים ישירות ממך:

אנו אוספים מידע אישי שאתה יוצר קשר איתנו. אתה עשוי לספק לנו מידע באופן אלקטרוני, בכתב או בעל פה. אינטראקציות שכיחות שבהן אתה מספק מידע אישי לנו כולל מצבים שבהם אתה:

 • נרשם לשירותים או רוכש אותם או קונה מוצרים וציוד
 • נרשם לחשבון
 • משתמש בשירותים מקוונים כולל האתר שלנו
 • נרשם לקבלת ידיעון
 • יוצר קשר עמנו לקבלת שירות לקוחות או רישום האחריות
 • מבקש מימון
 • מגיב לסקרים

3. כיצד אנו משתמשים במידע האישי (ה"מטרות")

אנו נעבד מידע אישי היכן שאנו שבעי רצון שיש לנו בסיס חוקי מתאים. הבסיסים החוקיים המשותפים והמטרות עבור עיבוד מידע אישי כוללות את הדברים הבאים, אלא אם בסיס חוקי אחר תקף לפי דרישות החוק מיוחדות של המדינה או עבור המוצר.

עיבוד למילוי מחויבויות חוזיות: אנו נעבד מיד אישי כדי למלא את המחויבות החוזית שלנו לך. עיבוד זה כולל את:

 • איסוף ושימוש במידע אישי להיענות לבקשות למוצרים או לשירותים.
 • העברת סחורות ושירותים שהזמנת
 • עבור שירותים קשורים כגון הובלת מוצר, תחזוקה, תמיכה בלקוח ובמוצר ושירות (כולל שירות במסגרת אחריות), מימון, חכירה ושירותי אשראי והפעלה של שירותים מקוונים.
 • גישה לנתוני אמינות האשראי שלך, בכמה מדינות/אזורים מתבצעת תוך גישה למערכת קבלת החלטות אוטומטית.
 • שירות וגבייה בחשבון שלך, תגובה לפניות שלך, עיבוד של המשוב שלך ומתן תמיכה.
 • מתן שירות כללי ללקוח עבורך ותגובה לפניות ולתלונות שלך בקשר לשירותים שלנו.
 • שמירת הגישה שלך לשירותים ויישומים קשורים.
 • שליחת הודעות שירות לך על תחזוקה, זמינות, תפקודיות ונושאים אחרים.

4. מדוע John Deere חושפת מידע אישי

אנו משתפים מידע אישי באופן ולמטרות המתוארות להלן בהתאם להצהרת בטיחות זו וכל מסמך עסקי מסוים, אלא אם הודענו לך אחרת או אם עיבוד של המידע עומד בניגוד לחוק התקף.

 • עם חברי John Deere Group, היכן ששיתוף מעין זה מסייע לספק לך שירותים ומוצרים או לנהל את עסקינו.
 • עם חברות אחרות לצורך ביצוע פעולות מיוחדות או מקצועיות עבורנו.
 • אם ספקי שירות צד שלישי (שיפעלו על פי הוראותינו שנקבעו בהסכם חתום איתנו) כדי לסייע לנו בהספקת מידע, מוצרים או שירותים לך, בהובלה ובניהול עסקינו, או בניהול ושיפור המוצרים והשירותים שלנו. אנו משתפים את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים לביצוע שירותים בכפוף למגבלות חוזיות מתאימות ואמצעי אבטחה. אלו כוללים ספקי שירות IT, אשר מסייעים לנו לנהל את ה-IT שלנו ומערכות מערך אחורי ושירותי מכונה, כולל שירותי אינטרנט ותוכנה: אירוח נתונים, המרת נתונים ויכולות מחשוב ענן, ניהול חשבון ואבטחה, ניסוי, ניפוי באגים,דיווח שגיאות וניתוחי שימוש, כמו גם ספקי שירותי תקשוב סלולריים.
 • עם מפקחים ובתי משפט כדי לציית לחוקים התקפים, תקנות וכללים ודרישות רשויות אכיפת חוק וסוכנויות ממשלתיות אחרות.
 • עם משווקים ומפיצים מורשים כדי שיוכלו לתמוך בך. הם ישתמשו במידע האישי באופנים שנקבעו בסעיף 3 "כיצד אנו משתמשים במידע אישי" לעיל או בהקשר של מוצרים ושירותים המשלימים את טווח המוצרים והשירותים שלנו. שירותים אלה עשויים להיות כפופים לתנאים ולהתניות ולמדיניויות פרטיות נפרדים.

5. עוגיות וטכנולוגיות איסוף דומות

מידע טכני שעשוי להוות מידע אישי (סוג הדפדפן שלך, מערכת הפעלה, כתובת IP, שם תחום) עשוי להיאסף דרך עוגיות ואמצעי מעקב אחרים (כגון קובצי GIF שקופים). למידע נוסף ראה את הצהרת שימוש בעוגיות בתחתית דף הבית.

6. כיצד לגשת ולשלוט על המידע האישי שלך

יש לך מספר זכויות הנוגעות למידע האישי שלך, בכפוך לכמה פטורים וכתלות במדינה/אזור שלך ובמספר מקרים תלוי בפעילות העיבוד שאנו מבצעים. אם יש לך את הזכויות האמורות במדינה/אזור שלך, כגון האיחוד האירופי/הממלכה המאוחדת, ואם ברצונך לקבל גישה, לתקו, לעדכן, לבקש מחיקה, לבקש מידע, להתנגד, לבקש להגביל את העיבוד, לבקש ניוד נתונים, לא להיות כפוף להחלטות המבוססות רק על עיבוד אוטומטי, או לנקוט בפעולה אחרת בנוגע למידע האישי, ביכולתך לעשות זאת בכל עת ביצירת קשר באמצעות פרטי יצירת קשר שרשומים בסעיף 12 ('כיצד ליצור קשר עמנו') להלן.

אם עיבדנו מידע אישי בהתאם להסכמתך, אתה יכול למשוך את הסכמתך בכל עת. ביטול הסכמתך לא ישפיע על החוקיות של כל עיבוד שביצענו לפני הביטול, ולא ישפע על עיבוד מידע אישי שמבוצע בהסתמך על עילות עיבוד חוקיות שאינן מתבססות על הסכמה.

7. אבטחת מידע ונתונים

אנו מיישמים ומפעילים אמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתאימים, מדיניויות ונהלים המתוכננים להפחית את הסיכון של השמדה בשוגג או אובדן או חשיפה או גישה לא מורשית לנתונים אישיים. למידע נוסף על תכנית אבטחת הסייבר שלנו ראו את הפרסום האחרון שלנו דוח קיימות או צרו קשר עמנו כמתואר בסעיף 12.

8. שמירת נתונים

אנו נשמור מידע פרטי כל עוד הוא הכרחי למטרות שעבורו הוא נאסף, כפי שהוסבר בהצהרת פרטיות זו או בכל מסמך עסקי ספציפי. בנסיבות מסוימות אנו נאחסן מידע אישי לתקופות ארוכות יותר, למשל כאשר אנו נדרשים לעשות זאת בהתאם לחוק, לתקנות מיסוי או לדרישות חשבונאיות. במצבים מסוימים, אנו עשויים לשמור מידע אישי לתקופות ארוכות יותר,כדי שיהיה ברשותנו תיועד מדויק של קשריך עמנו במקרה של תלונות ערעורים, או אם אנו מאמינים באופן אמיתי שיש סיכוי של הליך משפטי בכל הנוסע למידע האישי או קשריך. מידע אישי נשמר בהתאם ללוחות הזמנים של שמירת תיעוד ובהתאם להוראות החוק הישימות. בכפוף ללוחות הזמנים של שמירת תיעוד ובהתאם לדרישות החוק הישימות, אנו נמחק ו/או נהפוך לאנונימי את המידע האישי שאינו דרוש יותר.

9. העברת נתונים אישיים באופן כלל עולמי

John Deere היא בעלת בסיס פעולה כלל עולמי. בהתאם לכך, נתונים אישיים עשויים להיות מועברים ולהישמר במדינות ברחבי העולם, כולל האיחוד האירופי (EU), ארצות הברית של אמריקה, ברזיל, הודו וארצות אחרות, היכן של-John Deere ישנם משרדים, משווקים ומפיצים מורשים או נותתני שירות. לאתרים אלה יש לעתים סטנדרטים שונים של שמירת נתונים.    מתוך הבנה של הבדלים אלו, כאשר אנו מעבירים מידע אישי לארצות אחרות, אנו נגן על המידע עפי שמתואר בהצהרת הפרטיות הזו או כפי שנמסר לך בעת מסירת המידע.

תנקוט באמצעים הנדרשים כדי להבטיח שהעברה של מידע אישי יהיה בהתאם לחוקים התקפים וינוהל בזהירות כדי להגן זכויות הפרטיות והאינטרסים שלך. יצרנו ויישמו שורה של כללים תאגידיים מחייבים (BCR) עבור האיחוד האירופי בין חברים ב-John Deere Group שהוכרו ע"י רושיות הגנת המידע של האיחוד האירופי כמספקים רמת הגנה הולמת למידע אישי שאנו מעבדים באופן כלל עולמי. העתק של BCR זמין בכתובת כאן.

10. פרטיות ילדים

האתרים והיישומים של John Deere אינם מיועדים לילדים או בני נוער, ואיננו אוספים במודע מידע אישי כלשהו ישירות מילדים מתחת לגיל 18. אם אתה סבור שאנו מעבדים מידע השייך לילד צור קשר עמנו בהתאם למפורט בסעיף 'כיצד ליצור קשר עמנו', כדי שאנו נוכל לבדוק את העניין ולהגביל את הנתונים.

11. שינויים להצהרת מדינות פרטיות זו

מעת לעת, אנו עשויים לעדכן את מדיניות פרטיות זו כדי לשקף נוהלי פרטיות חדשים או שונים שהנהגנו.  אם אנו נכניס שינויים אנו נעדכן את את תאריך "עודכן לאחרונה" בתחתית ההצהרה.

12. כיצד ליצור קשר עמנו/רשימת מפקחים

אל תהסס ליצור עמנו קשר אם יש לך שאלות או הערות כלשהן בנוגע לנוהלי הפרטיות שלנו או להצהרת פרטיות זו. ממוני ניהול פרטיות נתונים שלנו (או  בעל תפקיד דומה) רשומים להלן.

הגדרות

מידע אישי מוגדר בחוק הישים. לעתים קרובות משמעותו כל מידע הקשור לאדם קיים ('נושא הנתונים') מזוהה או לא מזוהה. אדם קיים מזוהה משמעותו בדרך כלל, האשם שניתן לזהותו ישירות או בעקיפין, בייחוד באמצעות שיוך למזהה כגון שם, מספר זיהוי, נתוני מיקום וכו'.

בארגנטיה ובדרום אפיקה מידע אישי של ישויות תאגידיות גם מוגן על ידי חוקי פרטיות המידע התקפים. בעת עיבוד של מידע אישי בדרום אפריקה ובארגנטינה, אנו נטפל בו בהתאם להצהרת הפרטיות הזו.

עיבוד מוגדר בהתאם לחוק התקף,  כולל אך אינו מוגבל לפעולות על נתונים כגון איסוף, אחסון, שימוש, גישה, תיקון, מחיקה, השמדה או שיתוף.

נתוני מחשב הם נתונים שמופקים או נאספים על-ידי פריטי הציוד שברשותך או בכל פריט חומרה או התקן אחר שמתממשק עם הציוד שלך, או מאוחסנים בהם.

חוקים תקפים משמעם כל החוקים התקפים הרלוונטיים, כללים, תקנות, פסיקות, תקנון, חיקוקים, צווים, מתן סמכות והחלטות הנוגעים לאבטחת מידע, הגנת מידע, פרטיות ו/או עיבוד של מידע אישי שקשור אל John Deere Group.

מפקח משמעו, אדם בפועל או בחוק, רשות ציבורית, סוכנות או גוף אחר שלבד או יחד עם אחרים קובע את המטרות והמשמעות של עיבוד מידע אישי.

הישות של DEERE שאיתה יש לך את היחסים העיקריים, היא המפקחת על המידע האישי שנאסף מפרטים בהתאם להקף של הצהרה זו. הישות עשויה להיות שונה בהתאם למצב. ייתכן שזו הישות שסיכמה על חוזה שירות/אספקה עמך או עם המעביד שלך, הישות שסיפקה לך שירותי שיווק וקידום מכירות ותקשורת, הישות העיקרית במדינה שמפעיל את אתר John Deere שבו ביקרת, הישות המפעילה מתקנים מקומיים שבהם ביקרת, הישות שארגנה(שותפה לארגון) אירוע וכו'. 

היכן שיש יותר מישות אחת האחראית עלהעיבוד כגון: כאשר שתי ישויות של DEERE חותמות יחד על חוזה עסקי עם חברתך, ישויות אלה אחריות יחדיו לחוקיות של פעילות העיבור הספציפית ("בקרים משותפים").

בכמה מקרים, יותר מישות אחת של DEERE עשויה לעבד את המידע האישי כבקרים עצמאיים. אם יש לך שאלות כלשהן על הבקרה, אל תהסס ליצור קשר (ראה סעיף 12 למידע על יצירת קשר)

Last Updated: June 30, 2023