כלים דיגיטליים

™Operations Center של John Deere

ניהול החווה או את אתר העבודה שלך, כולל ציוד, ביצועים ועוד

סמל של צג וסימולטור זרוע פקודה

תצוגה & פקודה
סימולטור זרוע

כניסה

סמל של חזרת קניות עם סמל הפעלה חופף

הפעלת מוצר &
ניהול
(StellarSupport™)

כניסה

שני גברים מסתכלים על מסך מחשב.

כלי הסוכן

John Deere מציעה חבילת כלים דיגיטליים לסוכנים כדי לספק שירות לקוחות יוצא מן הכלל.