1 results

אוטומצית הנחייה ומכונה

אוטומצית הנחייה ומכונה

Active Fill Control

טכנולוגיה חקלאית מדויקת
 • מקסם את נוחות המפעיל
 • מקסם את יעילות היבול
 • מאפשר אפילו למפעילים פחות מנוסים לקצור ביצרנות שיא
 • קצור ביום ובלילה בשפיכה מופחתת

Active Implement Guidance

טכנולוגיה חקלאית מדויקת
 • הטרקטור והכלי נשמרים באותו מסלול
 • מסלולים מותאמים באופן מושלם ומרווח שתילים
 • ללא נזק ליבול, ללא נזק לצינורות ההשקייה או לטפטפות
 • תלמים ישרים באופן מושלם וערוגות אחידות

AutoTrac

טכנולוגיה חקלאית מדויקת
 • פחות לחץ למפעיל, חפיפות ופערים מופחתים
 • עד 8%* הפחתת הוצאות - תלוי ביישום
 • עד 14%** הגברת ייצור
 • ימי עבודה ארוכים יותר בתנאי ראות גרועים
 • דחיסות קרקע מופחתת

AutoTrac Controller

טכנולוגיה חקלאית מדויקת
 • מאפשר הנחיית דיוק גבוה מובנה לציים מעורבים
 • שומר על עיצוב היגוי גלגל ותא מקורי
 • תואם עם הנחיית כלי פעילה John Deere

AutoTrac Implement Guidance - Passive

טכנולוגיה חקלאית מדויקת
 • דיוק מסלול למסלול בשטח גלילה עם כלים מסוג נגרר
 • פחות לחץ למפעיל
 • מיקום זרעים קבוע וצמית יבול קבועה
 • קל להתקנה

AutoTrac RowSense

טכנולוגיה חקלאית מדויקת
 • מאפשר את השימוש בהנחייה אוטומטית בתירס שנשתל ללא מערכת הנחייה
 • משפר את יעילות הקציר אפילו בתנאים קשים
 • משפר את איכות היבול
 • מפחית את הלחץ מהמפעיל

AutoTrac Turn Automation

טכנולוגיה חקלאית מדויקת
 • סטיות וחפיפות חזיתיות מופחתות
 • עלויות מופחתות לדשן, כימיקלים ודלק
 • דחיסות קרקע מינימלית בכיוון קדמי
 • יותר נוחות, פחות לחץ למפעיל

AutoTrac Universal 300

טכנולוגיה חקלאית מדויקת
 • ציים מעורבים לאורך הנחייה Premium John Deere
 • סף < 30 דקות זמן העברה מכונה למכונה
 • מהירות מינימלית של רק 0.5 קמ"ש
 • עמיד למים ולאבק
 • רכישת קו מהירה יותר

AutoTrac Vision

טכנולוגיה חקלאית מדויקת
 • היגוי אוטומטי בשדות השתולים ללא מערכת הנחייה
 • הפחתת נזק ליבול
 • מהירויות עבודה מהירות יותר של עד 30 קמ"ש
 • כיסוי 20% הקטר יותר ליום

In-Field Data Sharing

טכנולוגיה חקלאית מדויקת
 • הגדלת יעילות הצי
 • יותר קווי כיסוי והנחייה בין המכונות להתקנה קלה וליצירת תכניות
 • שתף את מפות הכיסוי ואת מיקומי הרכב ליעילות אופטימלית
טרקטור הגורר מכונה קצירה לתפוחי אדמה בלילה פורק תפוחי אדמה לעגלה הנגררת ע&quot;י טרקטור אחר

Machine Sync

טכנולוגיה חקלאית מדויקת
 • מחבר אלחוטית מכונות רבות - טרקטורים, קומביינים, ו-SPFH ברשת שלהם. מכונה אחת פועלת כ'מובילה', מבקרת על מהירות, כיוון ומיקום ה'עוקבות'.
 • מבטיחה פריקה ללא שפיכה, מדויקת בדרך
 • מתעדפת פריקת קומביין ומשפרת את יעילות הקציר
 • מפחיתה את הסיכוי לתאונות בין מכונות

Tractor Implement Automation

טכנולוגיה חקלאית מדויקת
 • הפעלה קלה: לדוגמה נגיעה אחת, מכבש חבילות חציר אחד
 • מיקסום את היבול ויצרנות גבוהה יותר
 • עבודה רגועה ולחץ מופחת למפעיל
 • איכות חבילות חציר קבועה, תוצאות שתילה ועבודות אחרות
 • צריכת דלק מופחתת

Tractor Integrated Active Implement Guidance

טכנולוגיה חקלאית מדויקת
 • חלופה זולה לבקררת עשב כימית במהירות גבוהה עד 16 קמ"ש
 • דחיסות קרקע מינימלית עקב משקל רכב מופחת
 • גמישות בשימוש בהנחייה אוטומטית בשדות שתולים ידנית
 • אוטומציה מלאה של ההיגוי והמהירות ליצרנות ולנוחות מפעיל מקסימליות

Sorry, no matches found

Please try different criteria or clear filters to start over.