AutoTrac Visionטכנולוגיה חקלאית מדויקת

  • היגוי אוטומטי בשדות השתולים ללא מערכת הנחייה
  • הפחתת נזק ליבול
  • מהירויות עבודה מהירות יותר של עד 30 קמ"ש
  • כיסוי 20% הקטר יותר ליום

הנחייה ללא קווי הנחייה

AutoTrac Vision עושה שימוש במצלמה המורכבת בחזית כדי לצפות בתירס מוקדם בעונה או בגרעינים בלפחות 10 ס"מ גובה. השילוב היחודי של תמונת מצלמה וקויי A-B מיוצרים אוטומטית מבטיח שאפילו במיקומים בהם המצלמה לא מסוגלת לזהות תלמי יבול מובחנים, תוכל לסמוך על המערכת שתנחה את המכונה. AutoTrac Vision תפעל אפילו עם מיכל תפזורת בתירס מוקדם בעונה, כאשר השתילים בגובה של לפחות 20 ס"מ.

*זמין רק עבור John Deere R4023, R4030, R4038, R4045, R4630, R4730, R4830 ו-R4930