AutoTrac Turn Automationטכנולוגיה חקלאית מדויקת

  • סטיות וחפיפות חזיתיות מופחתות
  • עלויות מופחתות לדשן, כימיקלים ודלק
  • דחיסות קרקע מינימלית בכיוון קדמי
  • יותר נוחות, פחות לחץ למפעיל

כיוון קדמי מרשים, מושלם

פתרון אוטומצית הפניה AutoTrac החכם החדשני משלב היגוי אוטומטי John Deere AutoTrac ואת מערכות ניהול הכיוון הקדמי בטרקטורי 6R – 9R.

ללא קשר לצורת השדה, אוטומצית הפניה AutoTrac מבקרת אוטומטית על פניית הכיוון הקדמי כולה ומנהלת את כל פעולות הטרקטור והכלי בקלות ובדיוק. בכך נכללים שינוי מהירות קדמית, החלפת מעביר כוח והגבהת או הנמכת הזרועות בזמן הנכון ובמיקום הנכון בשדה. פניות קדמיות מושלמות - עם כל מפעיל ובכל מצב.