Open Platformטכנולוגיה לחקלאות מדויקת

 • John Deere Operations Center מקשר מכונות ממותגים שונים
 • מסוגל להתמודד עם תבניות נפוצות שונות של קבצים
 • ללא תשלום
 • שיתוף נתונים עם יישומי תוכנה אחרים באמצעות ממשקים סטנדרטיים
מציין מיקום טקסט חלופי

John Deere Operations CenterJohn Deere Operations Center

John Deere Operations Center הוא פלטפורמת נתונים פתוחה המיועדת לחוות הראויות לעיבוד עם צי מבית John Deere או צי מעורב. נתונים אגרונומיים רשומים מצגים שונים ובתבניות נתונים שונות הניתנות לייבוא ולניתוח. לפעולות שבהן אינך משתמש בצג של מכונה לחלקאות מדויקת, אפשר לתעד ידנית באמצעות אפליקציה לנייד. ניתן לקשר באמצעות Operations Center את כל הצי ולהזין את נתוני התיעוד האגרונומי שלך אל מערכת אחת.

פתח את הפלטפורמה לכולם

מרכז המבצעים הוא מערכת ענן פתוחה לייבוא נתוני תיעוד ממקורות שונים:

 • צגי John Deere
 • תיעוד ידני מאפליקציית MyJobs
 • בפורמט ISOXML מצגי ISO משותפים
 • בפורמט Shape
 • בפורמט .cn1 מצגי מקרה עכשוויים
 • בפורמט .cn1 מצגי מקרה New Holland עכשוויים
 • בפורמט .csv מצגי מכונה TopCon עכשוויים
 • בפורמט .agdata מצגי מכונה AgLeader עכשוויים

ניתן להשתמש בכל הנתונים ליצירת דוחות או לניתוח הנתונים לשיפורים נוספים ולהבנה משופרת של התוצאות. תוכל להשתמש גם בנתונים לשיפור התכניות לעונת היבול הקרובה.

ניתן לשתף את הנתונים באופן דו כיווני עם כלי תכנה של צד ג' לשימוש נוסף בנתוני התיעוד בתוך הכלים האלה. ניתן לשלוף את הנתונים מארגון מרכז הביצועים של John Deere ולהזין אותם למערכת באמצעות ממשקים סטנדרטיים כגון Deere API או הממשק הסטנדרטי בתעשייה ADAPT שפותח ע"י AgGateway.