Managing Access Rightsטכנולוגיה לחקלאות מדויקת

  • תן אפשרות להעביר נתונים
  • מתן אפשרות לתמיכה מרחוק
  • הסכמה לשירותי FarmSight Services עם ערך גבוה

ניהול הרשאות גישה

רוב השירותים מרחוק ובאתר המתוארים בחוברת זו מבוססים על נתונים שנאספו מהמכונות שלך. אנחנו מתייחסים ברצינות לאבטחת המידע. בשלושת השלבים בהמשך, תוכל לפקח בדיוק על’מי מסוגל לראות את הנתונים שלך.

אפשור החלפת נתונים

בחתימה על הסכם JDLink תסכים שהנתונים מהמכונה שלך מוחלפים עם ענן John Deere. בנקודה בה תוכל לשנות או לתקן למי יש גישה לנתונים אלה באחד מהיישומים המקוונים שלנו כגון מרכז הביצועים או אפליקציית MyOperations.

אפשור תמיכה מרחוק

כלי מנהל הצוות במרכז הביצועים מאפשר לך להגדיר למי תהיה גישה לנתונים המשודרים אלחוטית. אלה יכולים להיות משתמשים שונים בארגון שלך או שותפים חיצוניים כגון סוכן John Deere. שים לב שהסוכן יכול לצפות בנתוני המכונה שלך אלא אם תבטל את האפשרות: אבל יתרונות שיתוף הנתונים עבורך הם בכך שהוא מסוגל לקשר את המכונה ולסייע לך לפתור סוגיות אפשריות במהירות.

הסכמה לשירותי FarmSight רבי ערך

שירותים ספציפיים כגון התראות מומחים, אחריות דלק, התראות תחזוקה ושיפורי מכונה מונעי נתונים יכולים לדווח אל John Deere או לסוכן, כך שהם יוכלו ליצור קשר איתך כדי לספק שירותי שיפור ביצועים. ההסכמה שלך באתר MyJohnDeere.com.