Affiliated Software Companiesטכנולוגיה לחקלאות מדויקת

  • שיתוף פעולה עם השותפים לבחירתך
  • התאמה אישית של חשבונך ב-Operations Center עם הכלים הכי אהובים שלך
מציין מיקום טקסט חלופי

קשר להזדמנות

צריך לנהל נתונים שמגיעים מהרבה מקורות שונים? John Deere Operations Center מספק ממשקים לכל תוכנת צד ג' או ספק שירות לקישור לפתרון התוכנה שלהם. כך אפשר להתאים את חשבונך ב-Operations Center לכלים הנחוצים לך ולהעביר נתונים בין המערכות באופן חלק.

לדוגמה:

  • צפה בתמונה שעובדה ע"י הרחפן שלך במנתח השדה, והשווה אותה למפות אחרות של אותו שדה שאותן אחסנת.
  • קבל מרשם מהיועץ האגרונומי שלך ישר לחשבון, והעבר אותו למכונה המתאימה בשדה באופן אלחוטי.
  • סנכרן את הנתונים האגרונומיים עם מערכת ניהול מידע החווה המקומית המועדפת שלך.

לוגו דיוק

ממשקים של צד ג'

פלטפורמת מרכז המבצעים שלנו מיועדת כדי שתוכל ליצור קשר לכלים חיצוניים ולשירותים הדרושים לעסק שלך. מספר הולך וגדל של חברות צד ג' כגון Agricon, Pessl, Claas, Farmfacts ו-Airbus כבר הקימו ממשקים לגישה לשירותים שלהם באמצעות מרכז המבצעים.

הפיתוח ימשיך, ובינתיים כולם מוזמנים ליצור קשר באמצעות סביבת המפתח שלנו באתר developer.deere.com.