Fleet Managementטכנולוגיה לחקלאות מדויקת

  • פחות שיחות טלפון, כי כולם בארגון יודעים איפה המכונה נמצאת
  • תכנון קל יותר של שינויים בלוחות זמנים, משום שאפשר לראות את כל המכונות במבט מהיר

שיפור היעילות

אם אתה מפעיל בחווה מכונות רבות ואולי אפילו במיקומים רבים, תוכל להעריך את היכולת להחזיק בכל המידע התפעולי החדש אצלך כאשר הוא נגיש במכשירים ניידים. תוכל לקבל במפה אחת סקירה שלמה של השדות והמכונות שלך, להציג את מיקום GPS הנוכחי של כל אחת מהמכונות שלך ולעקוב את היסטורית המיקום. וע"י התקנת גדרות גיאולוגיים תוכל ליצור התראות כאשר המכונות שלך נעות מחוץ לאזורים מסויימים.

גישה מרחוק

בכל זמן, תוכל לצפות בהגדרות המכונה, בנתוני היישום והביצוע מרחוק ואפילו להשוות כמה מהנתונים של המכונות תוך השוואתם. אם תגלה פוטנציאל לשיפור הביצועים, תוכל ליצור במהירות מצב גישה מרחוק לתצוגה כדי לסייע למפעילים בהגדרות המכונה וכלי ISOBUS. כאשר הנתונים ניתנים להצגה, העבודה איתם קלה יותר. תוכל’להנות מבהירות הצפיות המציגות שדות צבעוניים המניחים לך לבדוק את העבודה שהושלמה בכל השדות או אם אחד מהם הוחמץ.