AutoTrac Onlineטכנולוגיה לחקלאות מדויקת

  • תצוגה והקמה מהירות וקלות בשטח
  • תיעוד אוטומטי, אמין ונטול שגיאות
  • גיבוי נתונים אוטומטי
מציין מיקום טקסט חלופי

חיבור שמקצר את זמן ההקמה בשטח

חבר את AutoTrac ל-John Deere Operations Center, ותכנן היטב את העבודה בעונת השפל, כדי להבטיח פעולה חלקה בעונת השיא. תוכל ליצור, לערוך ולמחוק בקלות את נתוני ההתקנה בתצוגה כגון לקוחות, חוות ושדות, גבולות, קווי הנחיה או מכונה והתקנות כלי בחשבון האישי שלך ב-Operations Center.

ייבא גבולות שדה חדשים

ייבא גבולות שדה חדשים

ניתן לייבוא גבולות שדה חדשים בקלות מפורטל יישום נוסף של תכנת ניהול חווה באמצעות קובץ עיצוב. תוכל לשרטט אותם גם באינטרנט או לשנות כל גבולות קיימים, דבר שמהווה סיוע רב למיקום שדה בפעם הראשונה, במיוחד אם יש לך עובדי חוזה או עובדים עונתיים. כאשר’תסיים את העבודה תוכל לשלוח אלחוטית את כל הנתונים למכונות לפי בחירה בלחיצת כפתור – תוך ביטול זמן יקר ושגיאות בהתקנה בצגים רבים בשדה. כאשר תידש לשדה חדש, הלקוח הקשור, החווה ונתוני השדה יזוהו אוטומטית. עם האישור, הגבולות יטענו, וקו ההנחייה המועדף יוכל להיבחר מרשימה מוכנה מראש. לבסוף, נתוני הצג שלך מגובים תמיד.