Job Managementטכנולוגיה לחקלאות מדויקת

  • אפשר להסביר לעובדים את המשימות בכתב מהיישום MyJobs
  • צמצום משמעותי של שיחות טלפון
  • בלי לאבד מידע
  • בלי שגיאות תקשורת
  • ביצוע איכותי של משימות
מציין מיקום טקסט חלופי

קשר לאחרים

עם MyJobConnect אפשר לתאם טוב יותר את העובדים ולהגביר את פרודוקטיביות העסק תוך צמצום מקורות השגיאה. MyJobConnect כולל שני יישומים למכשיר החכם שלך: MyJobsManager ו-MyJobs. עם אכלוס מראש וסנכרון של נתונים מהחשבון שלך ב-Operations Center, כדי לתכנן משימה חדשה צריך רק כמה לחיצות, עם הבטחה של עקביותם ועדכניותם של הנתונים. 

ניהול חווה מקושר

באמצעות MyJobsManager תוכל לתכנן את העבודה מראש דיגיטלית באמצעות תצוגת לוח שנה אינטואיטיבית. אם לוח הזמנים משתנה, תוכל פשוט למשוך ולהפיל את כל הפרטים לתאריך חדש. תצוגת לוח המכשירים מספקת לך סיכום ניהולי של הפעולות היומיומיות שלך, כך שתוכל לפקח בקלות על התקדמות העבודה ולזהות במהירות שטחים הדורשים תשומת לב מיוחדת.

אפליקציית MyJobs מספקת למפעילים סקירה מפורטת של העבודות שעליהם להשלים בסדר הנכון. כל הפרטים הדרושים זמינים בכל רגע בלא שקיים נייר העף לכל מקום. באופן זה ניתן לסייע בהפחתת שגיאות הנובעות מתקשורת לקויה ומהצורך לעקוב אחרי שיחות. עם סיום העבודה, יש צורך בלחיצות ספורות כדי לדווח על כך. היות וכל הנתונים נרשמים במרכז הביצועים בזמן אמת, תוכל ליצור דוח סיכום עבודה ולעבד את התאריך להתחשבנות נוספת.