iGradeטכנולוגיה חקלאית מדויקת

  • מהימן במזג אוויר קשה ובתנאי ראות גרועים (אבק, ערפל)
  • תואם לתכנת פתרונות שטח מדויק, כלי חישוב השיפוע הידידותי למשתמש
  • טווח אותות גדול יותר מלייזר
  • מאפשר למכונות רבות לפעול בשטחים שונים בו זמנית
  • תיוני מעבר למעבר אנכיים +/- 4.2 ס"מ

איזון קרקע מוכן

John Deere iGrade* הוא הדרך האידיאלית ליישר או לאזן את השטח שלך במדויק. שלא כמו מערכות לייזר יעודיות, מערכת מבוסס RTK זו פועלת במהימנות בתנאי ראות קשים ובמזג אוויר גרוע - אפילו בלילה. לוידוא הדיוק האנכי הרב ביותר, מקלט StarFire 6000 תואם ללוייני GPS ו-GLONASS. בין אם תבצע שיפועים יציבים לניקוז או במישורים מאוזנים מושלמים עבור יבולים מיוחדים, תוכל לסמוך על iGrade לביצוע חלק ומדויק בכל זמן.

המערכת מנהל באופן אוטומטית לגמרי את להבי המגרד בזמן שכלי החישוב מסייעים למפעילים בתכנון השיפועים ובהגדרת הכיוונים. בשילוב עם תכנית פתרון שטח מדוייק TerraCutta מפתרונות שטח מדויקים, iGrade מאפשרת תכנון מקצועי של איזון ואפילו כיוון משופר.

*זמין במדינות נבחרות

* זמין במדינות נבחרות