663Rמעמיס קדמי

  • כמה אפשרויות פילוס
  • ראות נקייה
  • התקנה בטיחותית וקלה
  • נעילה בלי מאמץ


מציין מיקום טקסט חלופי

המעמיס הקדמי 663R משתלב מושלם עם הטרקטור שלך מסדרה 6. הוא תואם ליצולים הקדמיים של John Deere, פועל ברמה אמינה של דיוק ועמידות, ומאפשר נראות מצוינת בכל הכיוונים. המעמיס הקדמי 663R, שזמין בתצורה עם פילוס עצמי מכני (MSL) או בלי פילוס עצמי (NSL), מתאים במיוחד להתמודדות עם עבודות כבדות מכל הסוגים, בייחוד גרגרים וחומרים דומים בתפזורת.

כדי לוודא שהמעמיסים הקדמיים שלנו עומדים בסטנדרטים שלנו - ובציפיות שלך - אנחנו בונים אותם מהחומרים הטובים ביותר וביד אומן. כל רכיב נבדק באופן מקיף בתנאים קשים יותר מאלו הקיימים במשק שלך.

המפרטים חלים על פילוס מסוג MSL עבור 6175R/6195R עם צמיגים קדמיים 540/65R30 וצמיגים אחוריים 650/65R42; המפרטים בפועל עשויים להשתנות