623Rמעמיס קדמי

  • כמה אפשרויות פילוס
  • ראות נקייה
  • התקנה בטיחותית וקלה
  • נעילה בלי מאמץ

המעמיס הקדמי 623R משתלב מושלם עם הטרקטור שלך מסדרה 6. הוא תואם ליצולים הקדמיים של John Deere, פועל ברמה אמינה של דיוק ועמידות, ומאפשר נראות מצוינת בכל הכיוונים. המעמיס הקדמי 623R, שזמין בתצורה עם פילוס עצמי הידראולי (HSL), פילוס עצמי מכני (MSL) או בלי פילוס עצמי (NSL), מתאים במיוחד לעבודה עם זבל ירוק, מספוא, חומרים בתפזורת, משטחים וכל יישום אינטנסיבי אחר.

כדי לוודא שהמעמיסים הקדמיים שלנו עומדים בסטנדרטים שלנו - ובציפיות שלך - אנחנו בונים אותם מהחומרים הטובים ביותר וביד אומן. כל רכיב נבדק באופן מקיף בתנאים קשים יותר מאלו הקיימים במשק שלך.

המפרטים חלים על פילוס מסוג MSL עבור 6110R/6120R/6130R עם צמיגים קדמיים 480/70R24 וצמיגים אחוריים 520/70R38; המפרטים בפועל עשויים להשתנות