220Rמעמיס קדמי

  • ביצועים ונוחות מהשורה הראשונה
  • מערכת התקנה Quik-park™‎ עם תומכי חניה מובנים
  • פילוס עצמי מכני (MSL) כאופציה
  • תואם 2032R, 2038R

מעמיס קדמי לטרקטורים מסדרה 2R

220R מתאים מושלם לטרקטור שלך מסדרה 2R. עם מערכת ההתקנה Quik-Park™‎, הכוללת תומכי חניה מובנים, הוא נותן ביצועים ונוחות מהשורה הראשונה. את המעמיס הקדמי 220R, שזמין בתצורה עם פילוס עצמי מכני (MSL) או בלי פילוס עצמי (NSL), ומיועד לטרקטורי שירות קומפקטיים, אפשר להתאים בקלות לצרכים שלך.