120Rמעמיס קדמי

  • ביצועים ונוחות מהשורה הראשונה
  • מערכת התקנה Quik-park™‎ עם תומכי חניה מובנים
  • פילוס עצמי מכני (MSL) כאופציה
  • תואם 1026R, 2026R

מעמיס קדמי לטרקטורים מהסדרות 1R ו-2R

מתאים מושלם לטרקטור שלך מהסדרות 1R ו-2R. בזכות מערכת ההתקנה Quik-Park™‎, עם תומכי החניה המובנים, מקבלים נוחות וביצועים מהשורה הראשונה. את המעמיס הקדמי 120R, שזמין בתצורה עם פילוס עצמי מכני (MSL) או בלי פילוס עצמי (NSL), ומיועד לטרקטורי שירות קומפקטיים, אפשר להתאים בקלות לצרכים שלך.