RD45Fראש קומביין

  • רוחב חיתוך 13.70 מ'
  • רוחב חגורת דרייפר 1016 מ"מ
  • מהירות דרייפר 0-228 מ'/דק'
  • הינע סכינים כפול עם 1960 חיתוכים/דק'
  • סכין צד אופציונלי ללפתית

נראות מצוינת ויכולת לקצור לפתית

לוחות אחוריים המשוכים לאחור ועיצוב גלגלת פתוחה מספקים מבט ללא הסתרה לכל הרוחב. ניתן לראות את היבול תוך כדי חיתוך, השכבה וכניסה לבית ההזנה, כך שתוכל לדחוף את הקומביין עד לקצה היכולת שלו מבלי ליצור העמסת יתר.

לקציר של לפתית, הראש זמין עם מקדח הולכה עליון גדול של 460 מ"מ, ערכת אטימה באזור המרכזי והארכות של הלוחות האחוריים. ניתן גם להרכיב סכיני לפתית מכניים.