חלקי ותחזוקת קומביין

חיפוש חלקים לפי


חלקי קומביין

התכונן לעונה הגדולה הבאה

גלה את הקומביינים שלנו ואת מדריך התחזוקה, המפתח לקציר מעולה, ביצועים לשנים הבאות.

מגיני סכינים

החלפת מגיני סכינים - מתי ומדוע

החלפת מגיני הסכינים כאשר הם שבורים, או כאשר המרווח עולה על 5.4 מ"מ תחסוך חשמל, תפחית את זמן ההשבתה ותקצץ את הוצאות התחזוקה והחלקים הכוללות לפלטפורמת החיתוך – חגורת ההנעה וחלקי הסכין צריכים להיות מוחלפים בתדירות נמוכה יותר.

חלקי חיתוך

החלפת חלקי חיתוך - מתי ומדוע

עקוב אחרי סימני שחיקה או נזק בחלקי החיתוך והחלף אותם כדי לוודא שתקצור את היבול במקום לקצץ אותו באופן לא יעיל. תקלבל מהירות נסיעה טובה יותר, תחסוך דלק, ותגדיל את תוחלת החיים של חגורת ההנעה שלך.

אצבעות הצינור הפריקה

החלפת אצבעות צינור פריקה - מתי ומדוע

אצבעות צינור פריקה שבורות, מכופפות או שחוקות מאוד צריכות להיות מוחלפות להשגת מאפייני הזנה טובים יותר ומהירות נסיעה גבוהה יותר.

רצועות

החלפת חגורות - מתי ומדוע

כאשר תבחין בסדקים בולטים המופיעים בחגורה או כאשר היא מתחילה להשמיע רעשים לא רגילים, הגיע’הזמן להחלפה. תהנה’מממסרת כוח טובה יותר, החלקה מינימלית ופחות רעידות. דרך אגב, תאחסן תמיד את החגורות בטמפרטורה שבין 15+°C ו- 25C+° במקום יבש.

מוטות מחורצים

החלפת מוטות מחורצים - מתי ומדוע

כאשר הפרופילים של המוט המחורץ פחות מ-6 מ"מ במצב המקסימלי, תצטרך להחליף אותו. רק פרופיל שן תקין מבטיח ביצועי דייש אופטימליים, במיוחד כאשר מטפלים בעומסי דייש כבדים.

שרשראות

החלפת שרשראות - מתי ומדוע

החלפת השרשראות בזמן היא קריטית. תופעות עייפות אופייניות הן לוחות פנימיים שבורים, פינים חתוכים בגלל לוחות פנימיים שבורים או שברי עייפות. החלף אותם גם כאשר ההתארכות עולה על 3%, וכתוצאה מכך שחיקה של הפין והדיסקית. השתמש במד השחיקה לבדיקת השרשרת.

סכיני מקצרה

החלפת סכיני מקצרה - מתי ומדוע

סכיני מקצרה שבורות, פגומות או שחוקות עלולים לגרום איכות קציר נמוכה וצריכת דלק וחשמל גבוהות יותר – תצטרך להחליף את סכיני המקצרה בזמן. סכיני מקצרה חדשים מגדילים את ביועי הקצירה, מקטינים סכנת השבתה ומפחיתים את העלות הכוללת של ההפעלה.