משחות סיכה

משחות סיכה

סיכה עילית שמתמידה

במצבים מסוימים, השימוש בשמן אינו ישים. כאן מאפייני הסיכה העיליים של משחות הסיכה שלנו מסייעים להילחם בחיכוך ובשחיקת המתכת. הם אינם מטפטפים או זולגים ומיועדים לתנאים קשים.

Grease-Gard Premium Plus

הרחב הכלכווץ הכל

יישומים

הגנה על מסבים, גלי הינע וכל שאר החלקים הנעים שבהם נדרשת משחת סיכה. תאימות לרוב סוגי משחות הסיכה האחרות. אידיאלי לגירוז ארוך טווח, כגון מסבי כדוריות ויישומים אטומים. מכסה את כל טווח הטמפרטורות. Grease-Gard Premium Plus הוא משחת הסיכה המועדפת למערכות סיכה מרכזית. סטיה מטמפרטורת ההפעלה עשויה לחול.

תכונות ויתרונות

 • הגנה מצוינת מפני רטט
 • הגנה מפני קורוזיה ותנאים רטובים
 • מרווחי גירוז ארוכים יותר
 • זמין במחסניות רגילות ו-Lube-Shuttle®‎*

 

* זמין רק במדינות מסוימות

מפרט

 • ASTM D217: NLGI Grade 2
 • ISO 6743-9: L-X-CDHB 2
 • אימות של John Deere‏: RES 156226

Grease-Gard Premium

הרחב הכלכווץ הכל

יישומים

הגנה על מסבים, גלי הינע וכל שאר החלקים הנעים שבהם נדרשת משחת סיכה, בפרט מסבי גלגלים ומפרקי U. אידיאלי לגירוז יומיומי, כגון מסבי הסרן. מתאים לטמפרטורות בינוניות, ישימות מוגבלת בתנאי טמפרטורות קיצוניות. Grease-Gard Premium מתאים למערכות סיכה מרכזית עם מגבלות בתנאי הפעלה חמים וטמפרטורות סביבה נמוכות.

תכונות ויתרונות

 • עמידות ללחץ קיצוני
 • הגנה מצוינת מפני קורוזיה
 • זמין במחסניות רגילות ו-Lube-Shuttle®‎*

 

* זמין רק במדינות מסוימות

מפרט

 • ASTM D217: NLGI Grade 2
 • ISO 6743-9: L-X-CCHB 2
 • אימות של John Deere‏: RES 156226

משחת סיכה SD Polyurea

הרחב הכלכווץ הכל

יישומים

רב-תכליתי, בפרט במקומות שבהם נדרשת משחת סיכה לעבודה מאומצת ביותר וליישומים עם מגע מתגלגל. ניתן להשתמש גם במערכות עם סיכה מרכזית, תודות ליכולת העמידה בשילוב של לחצים גבוהים וטמפרטורות קיצוניות.

תכונות ויתרונות

 • עמידות ללחצים קיצוניים ולחלודה
 • הגנה מצוינת מפני קורוזיה ותנאים רטובים
 • מרווחי גירוז ארוכים יותר

מפרט

 • ASTM D217: NLGI Grade 2
 • ISO 6743-9: L-X-CEHB 2
 • אימות של John Deere‏: RES 156226

משחת סיכה לראש תירס

הרחב הכלכווץ הכל

יישומים

יחידה של שורת ראשי תירס ותיבות הילוכים איטיות אחרות של John Deere עם פחות מאשר 1,000 סל"ד.

תכונות ויתרונות

 • תיקסוטרופי ודליל בזמן העבודה (סמיך כאשר לא)
 • עמידות ללחצים קיצוניים וללחות
 • הגנה מצוינת מפני קורוזיה

מפרט

 • ASTM D217: NLGI Grade 0
 • ISO 6743-9: L-X-DEHB 0
 • אימות של John Deere‏: RES 156226

משחת סיכה Moly לעבודה מאומצת

הרחב הכלכווץ הכל

יישומים

כל מצב שבו מתרחש עומס זעזוע ומגע מחליק איטי. סיכה של שרשראות, כבלים ומסועים, כאשר תקלות עקב גימום, חריצה ושחיקה נפוצות.

תכונות ויתרונות

 • עמידות ללחץ קיצוני
 • מרווחי גירוז ארוכים יותר

מפרט

 • ASTM D217: NLGI Grade 2
 • ISO 6743-9: L-X-CEHB 2
 • אימות של John Deere‏: RES 156226
חומרי סיכה

חומרי סיכה

חזרה