700Mמעמיס קדמי

  • עיצוב מעודכן לשנת 2020
  • חוזק עילאי
  • אופטימלי למשימות מאומצות

700M מתאים באופן מושלם לטרקטורי 7R ו- 8R ולכוח שלהם. הוא מגיע עם יכולת הרמה גבוהה ומחבר עם יישור עצמי מכני בעיצוב מודרני. בין אם אתה מעביר אלפי חבילות חציר או דוחף תחמיץ במהלך הקציר או צריך להרים סלעים בשדה, 700M הוא המעמיס הקדמי האמין שלך עם גמישות המאפשרת חיבור וניתוק מהירים ללא צורך בכלים.