300Eמעמיס קדמי

  • מעמיס מותקן קבוע
  • פילוס עצמי מכני (MSL) כאופציה
  • התקנה בטיחותית וקלה של כלים ייעודיים
  • תואם 3025E, 3038E

מעמיס קדמי לטרקטורים מסדרה 3E

300E הוא מעמיס מותקן קבוע, שנותן לך את כל היכולות של מעמיס מתקדם, בלי התוספות המיותרות. מדובר בבחירה מצוינת אם המעמיס שלך אף פעם לא נפרד מטרקטור השירות הקומפקטי. הוא מתאים מושלם לטרקטור 3E שברשותך, וזמין בתצורה עם פילוס עצמי מכני (MSL) או בלי פילוס עצמי (NSL).