לא נמצא שם בכלל בגלל ההנאה

העבודה בחיי החוף, קורה הרבה - הרבה גרירת ציוד, סיורים וניקיונות.
בוץ ומים לא יכולים לקלקל לך את היום - פתחי האוויר המורכבים גבוה של GATOR שומרים על המנוע ועל הממסרת CVT קרים.

אין שולי שגיאה מותרים עבור ציוד הצלה

כאשר זה צורך קריטי להגיע למקומות רבים בחוף במהירות, הכי טוב שיהיה בצוות John Deere Gator. כוח הגרר הגבוה שלהם והניידות בשטח מבטיחים לך שלא תיתקע בחול הרטוב לעולם.
כאשר מטלות היום המתחלפות מעלים את מפלס המתח, הרכיבה החלקה של המתלה העצמאי לארבעת הגלגלים היא הלה מבורכת.
סדרת JOHN DEERE GATOR

סדרת JOHN DEERE GATOR

גלה את המגוון