StarFire 6000 Receiver and Signalsטכנולוגיה לחקלאות מדויקת

  • SF1‏, GLONASS ו-Terrain Compensation Module‏ (TCM) in Base
  • דיוק משולש של StarFire
  • יכולת שחזור ל-9 חודשים בעונה
  • RTK Extend‏ – 14 ימים
מציין מיקום טקסט חלופי

להחזיר את העסק למסלול

הגישה לפתרונות של John Deere לחקלאות מדויקת מתחילה עם מקלט StarFire 6000 החדש או גרסה משולבת, הזמינה כאופציה לטרקטורי 7R ו-8R בדגמים החדשים לשנת 2020. הוא מגיע עם עיצוב דינמי חדש, התקן למניעת גניבות, יכולת שירות משופרת והכי חשוב: טווח אותות מורחב. כך מתקצר זמן ההכנה לעבודה בשדה, רמת הדיוק עולה, ויציבות האותות משתפרת.

מקלט StarFire 6000 עוקב במקביל אחר 3 לוויינים לאיתותי תיקון – כדי לתת את אות התיקון הכי טוב וכיסוי אות משופר פי 3 לעומת מקלטים מדורות קודמים. הוא תמיד בוחר באופן פעיל באות הטוב ביותר, ואם התנאים משתנים, הוא יכול לעבור 80% מהר יותר ללוויין הכי מתאים שנמצא במסלול גאוסטציונרי.