6140Mטרקטור

  • 156 כ"ס (‎115 kW) הספק מרבי (ECE-R120) + 10 כ"ס (‎7 kW) IPM
  • מנוע 4.5 ל' עם 4 צילינדרים
  • 5.8 טון ובסיס גלגלים 2,580 מ"מ

סדרה 6M: לצפות ליותר.

הרב-תכליתיים
יש להם את הכוח למשוך חזק יותר בשדה ולהתמודד עם כלים ייעודיים גדולים יותר – הם זריזים מספיק לעבודות מעמיס וחזקים גם בנסיעה.