הצהרת שימוש בעוגיות

באתרי האינטרנט ובשירותים המקוונים של John Deere נעשה שימוש  בקובצי עוגיות שונים וטכנולוגיות אחרות כגון קובצי עוגיות לדפדפן או ל-HTTP, אובייקטים מקומיים משותפים (עוגיות פלאש), אחסון מקומי (כגון  HTML5), משורת רשת/ תגי פיקסל, תסריטים מוטבעים, ETags וטכנולוגיות אחרות (המכונית יחד "עוגיות"). טכנולוגיות אלו עשויות לשמור ו/או לגשת לנתונים בהתקן. ההצהרה על שימוש בעוגיות כלולה ומהווה  חלק מהצהרת הפרטיות הארגונית של John Deere.

הצהרת השימוש בעוגיות כוללת מידע על עוגיות, כיצד נעשה שימוש בהן וכיצד לנהל או לנטרל את טכנולוגיות אלה. בשימוש בשירותים המקוונים אתה מסכים שחברת John Deere תשתמש בטכנולוגיות אלה המתוארות בהצהרת השימוש בעוגיות. John Deere עשויה לשנות את הצהרת השימוש בעוגיות מעת לעת, הגרסה האחרונה מזוהה באמצעות תאריך "עודכן לאחרונה" בחלק העליון של הדף.  אם יש לך שאלות כלשהן צור קשר עימנו באמצעות הדואר האלקטרוני  PrivacyManager@JohnDeere.com או באמצעות דואר רגיל בשליחה אל Center for Global Business Conduct, c/o Privacy Manager, Deere & Company, One John Deere Place, Moline, Illinois 61265 USA.

עוגיות מיקוד ופרסום

מספר חברות צד שלישי שמשתמשות בעוגיות מיקוד או פרסום הם חברות ביוזמת פרסום באינטרנט (NAI). אנשים יכולים לבטל הסכמה לפרסום ממוקד שמעביר מודעות רשת של חבר NAI באמצעות ביקור באתר http://optout.networkadvertising.org.

כמו כן ישנן תוכניות פיקוח עצמי תעשייתיות כדי לספר לפרטים בחירות הקשורות לצפייה במודעות מבוססות עניין מחברות משתתפות.

כדי לדעת עוד  על התנאים בארצות הברית, בקר בדף ביטול הסכמה של ברית הפרסום הדיגיטלי.

כדי לדעת עוד  על התנאים באירופה, בקר בדף ביטול הסכמה של ברית הפרסום הדיגיטלי.

כדי לדעת עוד  על התנאים בקנדה, בקר בדף הבחירה של ברית הפרסום הדיגיטלי.

כדי לדעת עוד  על התנאים באוסטרליה, בקר בדף הבחירה של ברית הפרסום הדיגיטלי.

כלים אלה עשויים להשתמש בעוגיות כדי לשמור וליישם את העדפות שלך. לכן, אם תנטרל או תמחק עוגיות, תצטרך לעבור שוב את שלב הצטרפות ללא ההסכמה. אם אתה מגדיר את הדפדפן שלך לדחות עוגיות צד שלישי, העדפות שלך עשויות לא להישמר. ההשפעה של ביטול הצטרפות מוסברת בכל אתר.

עוגיות דפדפן

הדפדפן שלך עשוי להציע תפקודיות המאפשרת לקבל או לדחות את השימוש בעוגיות דפדפן. ברירת המחדל המוגדרת ברוב הדפדפנים היא קבלת עוגיות דפדפן. למידע נוסף על הבקרות הזמינות, ראה את הגדרות הדפדפן או ההתקן. משואת משמשות בדרך כלל יחד עם עוגיות דפדפן. אם אתה מוחק את עוגיות הדפדפן או מסרב להשתמש בהן בשינוי הגדרות הדפדפן,  משואות עשויות לא לתפקד כראוי. שים לב שאם אתה מסיר או מנטרל את כל העוגיות השירותים המקוונים עשויים לא לפעול באופן הרצוי.

עבור עוגיות שמשתמשים בהם בדואר אלקטרוני או באמצעי תקשורת אחרים, ביכולתך להגביל את השימוש בהם באמצעות הגדרת לקוח הדואר האלקטרוני להציג דואר אלקטרוני בפורמט HTML כטקסט בלבד. ראה את אזור "עזרה" של לקוח הדואר האלקטרוני שלך, למידע נוסף.

עוגיות פלאש

עוגיות פלאש שונות מעוגות דפדפן. הסרה או סירוב לעוגיות דרך הגדרות הדפדפן אינו בהכרח משפיע על עוגיות פלאש. אתה עשוי ללמוד כיצד לנהל עוגיות פלאש באמצעות כניסה למנהל הגדרות של נגן פלאש של Adobe או ביקור באתר Adobe. אם אתה מנטרל את עוגיות פלאש, ייתכן שלא תוכל להיהנות מכל היתרונות של מאפייני השירותים המקוונים.

אחסון מקומי HTML5

ייתכן שניתן לחסום או למחוק את תפקוד אחסון מקומי של HTML5 מהגדרות הדפדפן שלך. ללא HTML5 ייתכן שלא תוכל ליהנות מכל היתרונות של השירותים המקוונים.

אל תעקוב

חוקי קליפורניה דורשים להודיע לך כיצד השירותים המקוונים  מגיבים לסימני אל תעקוב. John Deere אינה נוקטת כעת בצעדים בתגובה לסימני "אל תעקוב" בגלל שתקן הטכנולוגי אחיד עדיין לא פותח.

הגדרות

קובצי עוגיות של דפדפן או HTTP

עוגיות דפדפן הן פיסות קטנות של מידע שאתרים שולחים להתקן שלך כאשר אתה מבקר בהם, כדי לזהות את הדפדפן או לשמור מידע והגדרות בדפדפן שלך. עוגיות מעבירות מידע אל John Deere או צדדים שלישיים המסייעים לנו לספק שירותים מקוונים, לספק חוויה מותאמת אישית, לנתח כיצד נעשה שימוש בשירותים המקוונים ולאפשר ל-John Deere לזהות צורות מסוימות של הונאה (בין השאר). ישנם מספר סוגים של עוגיות דפדפן:

  • עוגיות צד ראשון הן עוגיות שהוגדרו ע"י האתר והדומיין שאתה נמצא בו (לדוגמה John Deere). אלו עשויות להיות עוגיות מתמידות או הפעלה.
  • עוגיות צד שלישי הן עוגיות שהוגדרו ע"י אתר או דומיין אחר שאינו האתר או הדומיין שאתה מבקר בו כעת. אלו עשויות להיות עוגיות מתמידות או הפעלה.
  • עוגיות הפעלה אלו הן עוגיות שפגות כאשר הדפדפן נסגר (על אף שעושיה להיות השהיה קטנה בכמה מקרים לפני התפוגה, כגון בגלישה מהטלפון הנייד). אלו יכולות להיות עוגיות של צד ראשון או שלישי.
  • עוגיות מתמידות הן עוגיות שנמצאות על התקן המשתמש למשך תקופה המוגדרת בעוגייה (או עד למחיקתן). אלו יכולות להיות עוגיות של צד ראשון או שלישי.

משואות רשת

משואות רשת (נקראות גם GIF או פיקסלים שקופים) הם תמונות גרפיות קטנטנות או שורות קוד שממוקמות בשירותים מקוונים או בדואר אלקטרוני הכוללות מזהה ייחודי המאפשר לנו (ו/או לצדדים שלישיים) לקבוע ביקורי משתמש מיוחדים והאם ביצעת פעולה כלשהי. כאשר אתה נכנס לדפים אלה או פותח קישור או לוחץ על דואר אלקטרוני, טכנולוגיות אלה מייצרות הודעה על הפעולה. כלים אלה משמשים לעתים קרובות יחד עם עוגיות HTTP והם משמשים בדרך כלל למדוד את התגובות לתקשורות ולשפר את השירותים המקוונים וקידומי המכירות.

אובייקטים משותפים מקומיים ואחסון מקומי

טכנולוגיות אחרות כגון אובייקטים משותפים מקומיים (לדוגמה עוגיות פלאש) ואחסון מקומי (לדוגמה אחסון מקומי וזיכרון מטמון של התקן או  של HTML5 ), מאפשרים ל-John Deere  (ו/או צדדים שלישיים) להפוך לאישית ולשפר את החוויה המקוונת באמצעות אחסון ושמירת נתונים על ההתקן. עוגיות פלאש משתמשות בטכנולוגיה כדי לזכור הגדרות, העדפות ושימוש דומה לעוגיות דפדפן, אבל אלו מנוהלות דרך ממשך אחר מזה שמספק הדפדפן שלך. HTML5 משתמש באחסון המקומי של ההתקן המחובר לשירותים המקוונים. השירותים המקוונים עשויים לשמור את המידע באחסון המקומי שלך ולקרוא אותו בעת הצורך.

תסריט מוטבע

תסריט מוטבע הוא קוד תכנות שמתוכנן לאסוף מידע על האינטראקציה שלך עם השירותים המקוונים, כגון קישורים שנלחצו. הקוד מורד זמנית להתקן שלך מ John Deere או ספק שירות צד שלישי והוא פעיל רק כאשר אתה מחובר לשירות.

ETag

ETag הוא מזהה לא נראה ששרת רשת משייך לגרסה מסוימת של משאב הנמצא בכתובת URL. אם המשאב בכתובת URL משתנה משויך ETag חדש ושונה. ETag הוא סוג של מזהה.